Forventninger

Info til forældre på Fjelsø Friskole

Ligesom I helt sikkert har en masse forventninger til os, så har vi også nogle forventninger til jer.
Det er en forudsætning for denne skoles eksistens og liv, at der er en aktiv forældrekreds omkring den.
Hvis I melder jeres barn ind på Fjelsø Friskole, forpligter I jer samtidig til:


Godt samarbejde

At holde sig orienteret på
Fjelsø Friskoles Classroom.
At deltage i forældremøder 3 gange årligt.

Rengøring og arbejdsdage

At hjælpe til med praktiske opgaver
i løbet af skoleåret.
At deltage i forældrerengøringen to gange om året sammen med nogle andre forældre.

At informere os

At give besked om barns sygdom og væsentlige forandringer i familien, der har betydning
for barnet.