Undervisning på Fjelsø Friskole

Høj faglighed er et nøgleord for os på Fjelsø Friskole!

 

Her på skolen er vi opmærksomme på de kriterier, der skal opfyldes for at man kan lære noget. 
Det handler om tryghed i læringssituationen og opmærksomhed omkring det man arbejder med. Dertil kommer de mere fysiologiske forudsætninger der opfyldes med bevægelse og sund mad.
Alle de ting er vi arbejder vi med her på Fjelsø Friskole.

Trygheden opstår i det at vi alle kender hinanden rigtig godt. Vi er den lille skole, hvor alle eleverne kender hinanden – også på tværs af årgangene. De store er med til at tage vare på de små som legepatrulje, morgensangsmakker osv. Det giver tryghed for den enkelte. Og det er vigtigt når man skal lære noget. Ingen kan følge med i timen, hvis man er bange for at de hvisker om én nede i hjørnet og hvem tør sige noget på engelsk eller hvis man er bange for, at de andre griner ad en. På Fjelsø Friskole kender alle hinanden – det giver den nødvendige tryghed i undervisningen.

Opmærksomheden omkring det vi arbejder med opnår vi på flere måder. For det første er vores lærere gode til at styre undervisningen. Derudover arbejder vi meget på at opbygge det gode fællesskab med hinanden, hvor vi både kan pjatte og grine, men også kan være alvorlige, når det er påkrævet. Det gør at vi med en god blanding af personligt kendskab, humor og faglige krav får rettet vores opmærksomhed ind på det vi arbejder med. En helt basal forudsætning for at kunne lære noget, der alt for ofte overses.

Bevægelse har vi meget fokus på. Derfor har vi indarbejdet bevægelse i den daglige undervisning hver dag og for de mindre klasser har vi også en fast udeskoledag. At få brugt kroppen giver både sundhed og velvære, men det er også noget der styrker læringen.

Sund mad er i sidste ende op til jer forældre. Det er jer der smører madpakkerne, men vi har en nul sukker politik, da slik, sodavand mm. ikke hører sammen med at gå i skole. Man ved fra forskning at et blodsukker der suser op og ned i takt med at der drikkes sodavand og spises slik er direkte skadeligt for indlæringen. Derfor hører det ikke til i skoletiden.