Pris

Skolepenge
Det koster 1.360 kr. pr måned at have sit barn gående på Fjelsø Friskole.
Har man flere børn på skolen, får de de efterfølgende børn 75% rabat på skolepengene.

Skolepengene er fordelt på alle årets 12 måneder og betales den 1. i hver måned.

Ved udmeldelse hæfter man for den løbende måned samt 1 måneds skolepenge.

Skolens konto er: 9174 – 2860223476

Har du spørgsmål vedrørende skolepenge, så kontakt Erik på Tlf. 98 64 70 75 eller e-mail: kontakt@fjelsoe-friskole.dk

Friplads

Det er muligt at søge friplads til sit barn. Ansøgningen foregår i september og er afhængig af familiens indtægt. Kontakt skolens kontor for mere information.

Økonomisk støtte

Skolens bestyrelse har afsat midler til en pulje, hvor man kan modtage økonomisk støtte, hvis man pludselig står i en situation, hvor man ikke kan betale skolepenge. Hvis det drejer sig om en kortere periode, så kontakt skolens kontor og hør mere om hvordan vi kan hjælpe.

*De eneste der har indsigt i økonomisk støtte og friplads er skoleleder og sekretær. 
Dvs. at bestyrelsen samt øvrige ansatte ikke har kendskab til forældrebetalinger.