Om skolen

Pædagogiske principper på Fjelsø Friskole

Skolen tilhører den grundtvig-koldske skoletradition.

Det betyder, at vi med stolthed viderefører den frihedstration, som kendetegner gruppen af frie skoler; – det være sig højskoler, efterskoler, friskoler m.v. Vi knytter an til den danske, folkekirkelige tradition.

Børnene er forældrenes! Børnene er ikke statens eller kommunens.

Det er forældrene, der ifølge Grundloven har ret til at bestemme, hvordan deres børn skal undervises. Derfor skal vores skole til hver en tid udvikle sig i et aktivt samspil mellem skolens personale, børnene og forældrene.

På elevernes vegne lægger vi vægt på samarbejde, følelse af frihed og bevidsthed om, at man har et ansvar. Vi er klar over, at baggrunden for enhver ordentlig læreproces er den menneskelige kontakt, legen, fantasien, livsglæden og musikken.

På Fjelsø Friskole står det enkelte barn ikke alene og overladt til at “styre egen læring”. I stedet kommer eleverne til, sammen med deres kammerater og lærere, at deltage i en proces, hvor skolen påtager sig ansvaret for, at eleverne får lært det, de skal – men eleverne har indflydelse, svarende til deres alder og udvikling. Eleverne i de forskellige årgange følges ad gennem skoleforløbet, og vi stiller krav om, at alle elever deltager i hele skoleprogrammet. Der er således ikke mulighed for fravalg af tysk på 7. årgang, fravalg af idræt, eller lignende.

IDRÆT og øvrige fysiske aktiviteter står højt på dagsordenen på Fjelsø Friskole. Det foregår med afvekslende aktiviteter i skolens dejlige, nye sportshal. Vi er ikke i tvivl om, at de fysiske aktiviteter styrker det teoretiske arbejde i klasserne – for det kan vi jo se og opleve hver dag!

Undervisningen foregår på alle planer på et niveau, som er mindst lige så højt som folkeskolens niveau.