Evaluering af skoleåret på Fjelsø Friskole

Lovpligtig evaluering af skoleåret

Jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. §1 b stk. 3. foretages hermed evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i skoleåret 2022/2023.

Skolens evaluering af skoleåret 2022/2023 kan læses ved at trykke på knappen nedenfor.