Fag og læseplaner

Her kan du se hvilke fag Fjelsø Friskole tilbyder

På Fjelsø friskole undervises der i lektioner med en varighed af 45 min.

Periodevis har vi emneuger og udeskoledage.

Fjelsø friskoles undervisning står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. Vi følger målene i de Nye Fællesmål.

VALGFAG
Valgfag ændrer sig årligt alt afhængig af elevantal, ønsker og mulighed for afholdelse af emnet i valgfaget. Derfor har vi egne fagplaner i valgfag.

DER UNDERVISES I FØLGENDE FAG

Dansk
Matematik
Musik
Idræt
Engelsk
Tysk
Samfundsfag
Natur og Teknologi
Historie
Biologi
Geografi
Håndværk og design
Billedkunst
Fysik