Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering for Fjelsø Friskole

Ifølge bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på skolen. Resultaterne skal understøtte skolen i det fortsatte arbejde med at skabe og bevare et godt undervisningsmiljø.

Skolens undervisningsmiljøvurdering kan læses ved at trykke på knappen nedenfor.